Основно управление

За да промените настройките на термопомпената система, използвайте основното управление, което се намира на предния панел на вътрешното тяло Hydrobox или Cylinder unit.

 Контролният панел може да бъде преместен във всяка точка на дома за по-лесен достъп по желание на потребителя.

/За продукта/Ecodan Main Controller.png

                                
     


 

Компоненти на основното управление

Означение
Наименование
Функция
A Екран Екран, на който се изписва информацията
B Меню Предоставя достъп до настройките на
системата за първоначални настройки и модификации
C Назад Върни се към предното меню
D Потвърди Използва се за избор или запазване
(бутон Enter)
E Вкл./Изкл./
Ваканционен
режим
Когато системата е изключена, еднократното натискане на този бутон ще я включи. Повторното натискане, когато системата е включена, ще активира Ваканционен режим. Задържането на бутона за 3 секунди ще изключи системата.
F1-4 Функционални
бутони
Използва се за преминаване през менюто и регулиране на настройките. Функцията се определя от менюто, което излиза на екран А.

 

 

 /menu-screen.jpg 

 

 Основен екран

 
 Икона
 Описание
 1   Защита от 
 легионела 
 Когато тази икона е показана на дисплея, това означава, че режимът "защита  от легионела е активен.
 2  Термопомпа   Когато тази икона е показана на диспля, това означава, че термопомпата  работи в момента.
 3  Ел. Нагревател  Когато тази икона е показана на дисплея, това означава, че електрическия  нагревател  работи в момента.
 4    Желана
 температура 
 /1.jpg     желана температура на водния поток
 /2.jpg     желана стайна температура
 /3.jpg     компенсационна крива 
 5

 Опции(OPTION)

 Ако натиснете бутона под тази икона, на екрана ще се появи допълнително  меню.
 6  +  Увеличете желаната температура.
 7  -  Намалете желаната температура.
 8  Информация
 (Information)
 Ако натиснете бутона под тази икона, на екрана  ще се появи информационен  прозорец.
 9  Режим на  отопление  /4.jpg  Режим на отопление
 10  Режим БГВ  Нормален или ECO режим
 11  Ваканционен
 Режим 
 Когато тази икона е на екрана е активиран Ваканционния режим
    12                  /5.jpg  Таймер
             /6.jpg  Забранено
             /7.jpg  На изчакване
             /8.jpg  Спри
             /9.jpg  Включи

Контакти

Централен офис
София 1517
бул.Владимир Вазов 52

тел.: 02/9431134
факс: 02/9431140
e-mail: sofia@climacom.com

Работно време:
от понеделник до четвъртък:
08:30 до 18:00
 
петък - 08:30 до 17:30

събота - 09:00 до 17:00

неделя - почивен ден

/head-office.png