Mitsubishi Electric осигурява климатици за експресния влак Рейн-Рур в Германия

Mitsubishi Electric осигурява климатици за експресния влак Рейн-Рур в Германия 2016-03-25

<< Обратно

Корпорацията Mitsubishi Electric получи поръчка от Siemens AG за доставка на климатични системи за електрически влакове с голяма мощност тип Desiro. Влаковете са предвидени да се движат по Рейн-Рур-Експрес линията, по която се свързват градовете и общините от целия Западен район на Германия. Mitsubishi Electric ще осигури общо 328 климатични системи за общо 164 вагона в 82 влакови композиции. Поръчката е на стойност около 13,6 млн. евро (1.7 млрд. йени).

Siemens даде много позитивна оценка на мащабния опит и на благонадеждността на Mitsubishi Electric с този вид системи.

„Mitsubishi Electric се радва на най-голямото търсене из цяла Европа. С тази поръчка укрепихме не само нашата позиция на европейския континент, но и разширихме връзките си с производителите, търговците и клиентите в транспортната индустрия,” каза Тетсуя Такахаши, продуктов маркетинг директор.

Mitsubishi Electric печели все повече поръчки за пътни проекти в Европа. През 2014 Mitsubishi Electric получи поръчка от немския железопътен съюз на стойност от 22 млн. евро (3 млрд. йени). В бъдеще се очаква корпорацията Mitsubishi Electric постоянно да разширява своите активности в областта на транспортните системи в Европа.